our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kenija galerija fotkiGradsko vijeće Nairobija natpis je na bijeloj tabli uz cestu...


Muškarac uz cestu guli stabljike bambusove trske ...


Policajac stoji na nogostupu za pješake sa voki toki uređajem...


Ogradom odijeljen pješački dio od prometne ceste -fotografija prikazuje prolaznike na ulici...


Uređeni park u gradu odijeljen drvoredom od glavne prometnice...


Fotografija prikazuje polje banana - banane rastu u busenu na drvetu...


Svakodnevni prizor s gradskih ulica, prolaznici hodaju nogostupom na kojem su u tijeku radovi...