our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Nacionalni muzej kenije galerija fotografijaZebra i slon - dio su postave Nacionalnog muzeja Kenije u kojem su izložene životinje...


Fotografija za uspomenu iz Nacionalnog muzeja Kenije...


Skulpture, vitrine i panoi čine unutrašnjost Nacionalnog muzeja Kenije...


Ptice i gnijezdo s jajima dio su postave izložbe u Nacionalnom muzeju Kenije ...


Stari gramofon i ploče dio izložbene postave u Nacionalnom muzeju Kenije...