our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Panorama iz zraka - pogled na stadion oko kojeg se nalaze kuće i šumska prostranstva

Panorama iz zraka - pogled na stadion oko kojeg se nalaze kuće i šumska prostranstva. Tradicionalne drvene kuće obično imaju dva jasno odijeljena prostora, privatne sobe i javne terase. Obično stoje na drvenim stupovima ispod kojih je prostor za rad ili sklonište za ljude ili životinje. Zidovi su od dasaka ili bambusa na drvenim okvirima, dok razvijenije kuće imaju zidove od opeke, ali tradicionalnog oblika.

Regija Luang Prabang
Država Laos
Autor Kresimir Kovac