our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kraljevska palača galerija fotografijaNekadašnja kraljevska palača, danas Narodni muzej u kojem se može vidjeti Fa Bang Buda iz 1356. ...


Jedan od najznačajnih spomenika Luang Prabang - nekadašnja kraljevska palača danas Narodni muzej...


Budistički hram na Haw Kham, Kraljevska palača - turisti posjećuju i razgledaju budistički hram...


Budistički hram na Haw Kham - Kraljevska palača muzej službeni naziv Haw Kham sagrađen 1904. go...


Drevna kraljevska palača danas Nacionalni muzej u kojem se može vidjeti Fa Bang Buda iz 1356. god...


Kraljevska palača služeni naziv Haw Kham - posjetitelji se pripremaju za ulazak u hram...


Nekadašnja kraljevska palača sagrađena 1904. godine tijekom francuske kolonijalne ere za kralja ...


Nekadašnja kraljevska palača, službeni naziv Haw Kham, danas Nacionalni muzej ...


Kip kralja Sisavang Vong ispred nekadašnje kraljevske palače...


Pogled na nekadašnju kraljevsku palaču skrivenu iza zelenila...


Nacionalni muzej nekada kraljevska palača izgrađena za kralja Sisavang Vong i njegovu obitelj...


Kraljevska palača danas Narodni muzej gdje se može vidjeti Fa Bang Buda iz 1356. godine...