our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Nacionalni muzej galerija fotografijaDrevna kraljevska palača danas Nacionalni muzej u kojem se može vidjeti Fa Bang Buda iz 1356. god...


Nekadašnja kraljevska palača, službeni naziv Haw Kham, danas Nacionalni muzej ...


Fotografija prikazuje zgradu nekadašnje kraljevske palače danas Nacionalnog muzeja ...


Nacionalni muzej nekada kraljevska palača izgrađena za kralja Sisavang Vong i njegovu obitelj...


Nacionalni muzej u Angkoru u kojem posjetitelji mogu saznati sve o arheološkim nalazištima...


Nacionalni muzej prepoznatljiv po boji i originalnoj arhitekturi Crvenih kmera...


Zebra i slon - dio su postave Nacionalnog muzeja Kenije u kojem su izložene životinje...


Fotografija za uspomenu iz Nacionalnog muzeja Kenije...


Skulpture, vitrine i panoi čine unutrašnjost Nacionalnog muzeja Kenije...


Ptice i gnijezdo s jajima dio su postave izložbe u Nacionalnom muzeju Kenije ...


Stari gramofon i ploče dio izložbene postave u Nacionalnom muzeju Kenije...