our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Stupa galerija fotografijaPostupak proizvodnje kave, sirova kava, svako zrno kave treba ručno ubrati ...


Opisan postupak proizvodnje kave, berba kave, obrada zrna, starenje kave, prženje kave i pakiranje...


Od drveta do šalice - prikazan postupak proizvodnje kave, izgled tek ubrane kave i obrađene kave ...


Plakat na kojom je opisan proces proizvodnje kave, postupci kroz koje prolazi kava od branja do got...


Vibrirajuće sito, fermentacija kave, pranje, sušenje na suncu, sušilica samo je dio postupka kro...


Izložena zrna kave, upoznavanje turista sa postupkom proizvodnje kave...


Sito za kavu, elektroničko odvajanje, ručno odvajanje i finalno skladištenje - plakat opisuje di...


Pha To Luang velika budistička stupa u središtu Vientiane - fotografija prikazuje glavni ulaz u P...


Pha Luang Ta ili Velika Stupa, najvažniji nacionalni spomenik u Laosu i nacionalni simbol, visok ...