our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Okoliš galerija slikaKosilica na dva kotača, pomoću nje se uređuje okoliš i kosi trava...


Fotografija prikazuje okoliš oko budističkog hrama ukrašen simbolima budizma u zlatnoj boji...


Fotografija prikazuje kompleks palača - bogato uređene palače i okoliš...


Kompleks kraljevskih palača - uređen okoliš oko palača ...


Fotografija u kompleksu kraljevskih palača - različitim biljkama uređen okoliš...


Kompleks kraljevskih palača - okoliš ukrašen mnogobrojnim biljkama...


Biljkama lončanicama uređen okoliš kompleksa kraljevskih palača...


Fotografija za uspomenu uz rijeku, uređen okoliš rijeke...