our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Blažena Djevica Marija i mali Isusu naručju - čest su motiv koji je istaknut na ulazu u kuće

Blažena Djevica Marija i mali Isusu naručju - čest su motiv koji je istaknut na ulazu u kuće. Valletta je poznata po umjetničkim stilovima kao što su: manirizam, barok (dominantan), neoklasicizam, ali i moderni funkcionalizam u područjima obnovljenima nakon stradanja u Drugom svjetskom ratu.

Regija Valletta
Država Malta
Autor Kresimir Kovac