our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Domoroci galerija slikaPiramida El Castillo u gradu Tulumu, jednom od najočuvanijih majanskih gradova...


Turistički obilazak ostataka nekadašnjeg grada Maya - mnoštvo detalja zanimljivo za fotografiran...


Turisti razgledavaju ostatke nekadašnjeg grada Maya - na svakom koraku nalaze se zanimljivi detalj...


Pogled na ostatke nekadašnjeg grada Maya u daljini se nazire more - hramovi su okruženi ogradom k...


Sačuvani ostaci nekadašnjeg grada Maya kriju mnoštvo zanimljivih detalja - prozor na hramu...


Vrata na ulazu u hram - grad drevnih Maya bio je veliki utvrđeni grad i luka...


Templo del Dios Descendente, ostaci nekadašnejg hrama koji je sagrađen od kamena -sačuvani potpo...


Ruševine Tuluma, nekadašnjeg grada drevnih Maya, treći najposjećeniji arheološki lokalitet u M...


Reljefi na hramu koji su imali simboličko značenje za stare Maye...


Bogato ukrašavanje skulpturama i štukom, ostaci su koji su pronađeni na ruševinama nekadašnjeg...