our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Livada galerija slikaŠtala smještena na livadi - konj pušten na ispašu...


Goveda na ispaši - krave odmaraju u hladu ili na suncu...


Zelena livada na kojoj se nalazi mnogo palmi koje čine hlad prilika je za odmor nakon turističkog...


Goveda na livadi izlaze iz bare s vodom nakon čega su krenula na ispašu ...


Goveda na livadi na ispaši, dvije krave zaspale na livadi ...


Goveda su puštena na livadu na ispašu, neka od njih odmaraju u travi, dok druga pasu travu...


Dva konja na ispaši na livadi koja je ograđena žicom kako konji ne bi pobjegli u šumu...


Livada okružena bodljikavom ogradom, konj je pušten na ispašu...


Kuća napravljena od drvenih dasaka usred livade izgleda siromašno, posebno do izražaja dolazi cr...


Nepregledna zelena prostranstva na brežuljkasto-planinskom području - goveda na livadi na ispaši...


Livada ograđena žicom od ceste na kojoj su goveda na ispaši...


Pogled na šume i livade na ovom brdovitom području, na livadi u daljini goveda su na ispaši...