our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Arhitektura galerija fotkiKontrast starog i novog - suvremena arhitektura Slieme i grad iz 16. stoljeća Valletta sa zaljevom...


Pogled iz daljine na Sliemu koja čini kontrast staroj Valletti...


Crkva se čini mala u usporedbi sa zgradama koje je okružuju. U susjedstvu je Burger King...


Novi grad iznad starih zidina - stambena zgrada skladno je uklopljena u staru jezgru...


Pogled na Sliemu iz Vallette s tvrđavom Tigne na vrhu - spoj stare i nove arhitekture...


Moderna Sliema nalazi se nasuprot Vallette i obiluje modernim stambenim zgradama i hotelima...


Hram Bayon slavni kmerski hram u Angkoru, smatra se primjerom barokne kmerske arhitekture...


Zatvoreni balkoni tipični za Maltu - rublje se suši, sa strane natpis Maltese Antiquarian...


Nacionalni muzej prepoznatljiv po boji i originalnoj arhitekturi Crvenih kmera...