our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Vrata galerija fotkiRadionica gdje se popravljaju bicikli - plava fasada, drvena vrata, natpis i nekoliko bicikala ispr...


U otvorenim trgovina sa odjećom i obućom mogu se kupiti cipele za folklor i ples, dok su zatvoren...


Vrata na ulazu u hram - grad drevnih Maya bio je veliki utvrđeni grad i luka...


Templo del Dios Descendente, ostaci nekadašnejg hrama koji je sagrađen od kamena -sačuvani potpo...


Turisti razgledaju sačuvane ostatke grada Maya - hram je izgrađen od kamena na brežuljku...


Male niske kuće u kojima živi mnogobrojna obitelj sagrađene od cigle - drvena vrata i mali prozo...


Otvorena vrata, prozori zatvoreni daskama i plavi pod u kući - tri muškarca razgovoraju ispred ku...


Grad Palenque, njegove palače izgrađene su na umjetnim brežuljicima do kojih se dolazi stepenica...


Umjetni brežuljak na kojem je sagrađen hram, koji ima troja vrata s prednje strane, turisti obila...


Pogled na dvorište iz hrama, hramovi otvoreni širokim vratima vode u atrij koji se nalazi u sredi...


Kuća sakrivena među drvećem, otvorena vrata na kući i mali prozor - ispred kuće na žici se su...


Mala kuća s jednim prozorom i drvenim vratima uz cestu okružena drvećem i zelenilom...