our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Hram maya galerija fotografijaRaspelo Krist ujedinjenja u katedrali San Ildefonso...


Katedrala sjedište nadbijskupije nalazi se na trgu Plaza Grande, sagrađena na mjestu nekadašnje...


Renesansna katedrala izgrađena na mjestu hrama Maya - pogled na katedralu sa središnjeg trga...


Oltar u katedrali San Ildefonso - raspelo Krista ujedinjenja...


Unutrašnjost katedrale San Ildefonso, katedrala je sagrađena na mjestu gdje se nekada nalazio hra...


Templo del Dios Descendente, ostaci nekadašnejg hrama koji je sagrađen od kamena -sačuvani potpo...


Reljefi na hramu koji su imali simboličko značenje za stare Maye...