our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kamen galerija fotografijaRaspelo Krist ujedinjenja u katedrali San Ildefonso...


Zvonik katedrale na glavnom gradskom trgu - za gradnju upotrijebljen kamen civilizacija Maya ...


Gradska vijećnica u San Cristobal de Las Casas prednja fasada - od baroka do neoklasičnog i maurs...


Uske kamene ulice i krovovi prekriveni crvenim glinenim pločicama - izgled povijesnog dijela grada...


Glavni gradski trg mjesto okupljanja - paviljon na glavnom trgu grada...


Uske gradske ulice popločane velikim kamenim pločama - pješaci, automobili i motocikli...


Renesansna katedrala izgrađena na mjestu hrama Maya - pogled na katedralu sa središnjeg trga...


Unutrašnjost katedrale San Ildefonso - raspelo Krist ujedinjenja ili Cristo de la Unidad ...


Kuća Montejo u povijesnom centru grada...


Glava uklesana u kamen - klesarstvo - domoroci i domorodačko stanovništvo - maje...


Alat za mljevenje - kamen - oblik kornjače...


Alat za mljevenje od kamena i posudice - domoroci Maje...