our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Reljef galerija slikaReljefi na hramu koji su imali simboličko značenje za stare Maye...


Oltar, sačuvani ostaci nekadašnjeg grada Maya, zanimljiv reljefi na oltaru imaju simbolično zna...


Sačuvani reljef ispred piramide u gradu Maya, arheološki i turistički vrlo zanimljivo područje...


Obnovljeni hram Rosalila, simbolični reljefi na hramu...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, reljefi na hramu imali su simboličko značenje za plema ...


Sačuvani ostaci reljefa iz vremena Maya, danas se čuvaju u muzeju...


Fotografija prikazuje hijeroglifsko stubište, na sredini reljef kralja...


Sačuvani reljef na građevini u gradu Copanu, gradu koji je u vrijeme Maya bio poznat kao kulturni...


Sačuvani reljefi kraljeva u gradu Copanu koji je bio poznat kao kulturni centar...


Sačuvani ostaci reljefa sa građevina u gradu Copanu, gradu civilizacije Maya...


Reljefi sačuvani na građevinama prikazuju vladare, kraljeve...


Restaurirani reljef pronađen u gradu Copanu, reljef prikazuje glavu i ruke vladara...