our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drevna arhitektura galerija fotkiTemplo del Dios Descendente - hram dobio ime po skulpturi koja se tamo nalazi ...


Hram freskama - ostaci nekadašnjeg drevnog grada Maya koji je svoj procvat doživio između 13. i ...


Bogato ukrašavanje skulpturama i štukom, ostaci su koji su pronađeni na ruševinama nekadašnjeg...