our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Prometna ulica galerija slikaPoslovni toranj Bancatlan na glavnom gradskom trgu i prometna ulica ispod njega...


Prometna ulica - automobili, pješaci, motociklisti prizori su pometnice koje okružuju visoke zgr...


Prometna ulica u Tulumu - uređeni nogostupi i parkirna mjesta na kojima su uredno parkirani automo...


Pogled na crkvu s prometne ulice, bijela boja fasade sa zlatnim dodacima ukrašava crkvu...


Uska prometna ulica, promet se odvija u jednom smjeru, muškaraca sa šeširom na glavi stoji na pr...


Fotografija prikazuje tipičan izgled prometne ulice, biciklisti na cesti i autobus koji dolazi iz ...


Prometna ulica i pogled na Torre del Reformador koji se nalazi u zoni 4 ...


Torre del Reformador - prometna ulica u četvrtoj zoni Ciudad de Guatemala...


Fotografija prikazuje jednosmjernu prometnu ulicu sa uređenim nogostupom za pješake...


Niski oblaci nad gradom, fotografija prikazuje prometnu ulicu u gradu...


Luk svete Kataline u prometnoj ulici, motociklisti, automobili i pješaci na ulici u večernjim sa...


Fotografija prikazuje prometnu ulicu uz koju se nalaze kuće i trgovine ...