our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Majka božja galerija slikaTrgovine odjeljene uskim prolazom - prodaja cipela i šarenih predmeta, Majka Božja, anđeli...


Šareni kipići - Djevica Marija, majka Božja i Isus - različitih veličina...


Pobožnost prema Djevici Mariji vrlo je raširena u cijelom katoličkom svijetu - Bogorodica, Majka...