our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Pročelja galerija slikaGradska vijećnica u San Cristobal de Las Casas prednja fasada - od baroka do neoklasičnog i maurs...


Ulica u centru - uređena pročelja zgrada i nogostup, u donjem dijelu zgrade poslovni prostor...


Kuća Montejo u povijesnom centru grada...


Prekrasne fasade i povijesna pročelja u Meridi u ulici Calle 60 nasuprot Palacio del Gobierno...


Oronule fasade na pročeljima zgrada, jedan semafor i automobili na ulicama prizor je jedne gradske...


Zatvoreni balkoni tipični za Maltu - rublje se suši, sa strane natpis Maltese Antiquarian...