our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Krovovi galerija slikaPogled na planinu i prometnu ulicu - krovovi kuća i šarene fasade...


Pogled s vidikovca na grad - krovovi kuća, šarene fasade i pješaci ...


Gradska vijećnica u San Cristobal de Las Casas prednja fasada - od baroka do neoklasičnog i maurs...


Uske kamene ulice i krovovi prekriveni crvenim glinenim pločicama - izgled povijesnog dijela grada...


Glavni gradski trg mjesto okupljanja - paviljon na glavnom trgu grada...


Pogled na kuće sa slamnatim krovovima, kuće smještene u šumi, visoka trava, drveće i palme ih ...


Kuće skrivene u šumi ističu se samo slamnati krovovi ispred kojih su usidreni jedrenjaci...


Pogled na drvene kuće na stupovima sa slamnatim krovovima...


Pogled na krovove kuća, dimnjaci i antene na krovovima od crijepa i lima...


Crvene krovove kuća, palme i rijeku prikazuje fotografija nastala iz aviona...


Budistički hram, na glavnoj cesti nalaze se brojni hramovi zlatnih krovova...


Panorama grada - krovovi kuća i zgrada, planine koje okružuju grad...