our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Sajam galerija fotografijaMaterijal za gradnju, dijelovi za automobile - dio onoga što se može kupiti na sajmu...


Mjesto gdje se održava sajam, gužva na cesti, brojne reklame za radnje, natpis stočarstvo...


Mnoštvo automobila, štandova, gužva tako izgleda sajam u gradu, obitelj odlazi sa sajma sa punim...


Sajam uz jezero Bunyonyi, prodaja odjeće, obuće i hrane...


Mala kuća sa krovom od slame i čamci usidreni uz obalu jezera na kojoj je sajam...


Sajam na obali jezera, na zemlji složene vreće i plastične posude s namirnicama za prodaju...


Pogled iz čamca na obalu jezera gdje se održava sajam i okupljaju se ljudi...


Sajam, proizvodi za prodaju prevoze se čamcima koji su usidreni uz obalu...


Sajam na obali jezera Bunyonyi, ljudi čamcima dolaze na sajam...


Ljudi na sajam dolaze čamcima, postavljeni štandovi sa odjećom i obućom...


Fotografija prikazuje stanovnike otoka koji su stigli na sajam...


Sajam na otoku - ljudi sjede u čamcima usidrenim uz obalu otoka na jezeru Bunyonyi...