our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Mnoštvo automobila, štandova, gužva tako izgleda sajam u gradu, obitelj odlazi sa sajma sa punim vrećicama

Mnoštvo automobila, štandova, gužva tako izgleda sajam u gradu, obitelj odlazi sa sajma sa punim vrećicama. Život običnih ljudi u ruralnim sredinama je težak, ljudi uglavnom žive od poljoprivrede.

Regija Chiapas
Država Meksiko
Autor Kresimir Kovac