our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Tačke galerija fotografijaDječak sjedi u tačkama u travi - na već požutjeloj tabli nalazi se natpis Chiapas ...


Sanduk s praznim bocama Coca Cole prevozi dječak u tačkama, boce se vraćaju u trgovinu...


Tačke s namirnicama i hlače složene na žicu uz prometnu cestu ...


Štand na cesti - hlače izložene na žici i tačke sa namirnicama...


Muškarci s lopatama grabe šljunak i voze ga u tačkama...