our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Cesta koja vodi kroz selo - kraj ceste drvena kućica u kojoj se prodaje hrana

Cesta koja vodi kroz selo - kraj ceste drvena kućica u kojoj se prodaje hrana. Na sjeveru savezna država Chiapas graniči sa saveznom državom Tabasco, sa državom Veracruz na sjeverozapadu, te državom Oaxaca na zapadu.

Regija Chiapas
Država Meksiko
Autor Kresimir Kovac