our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Lonac galerija slikaOkupljanje svih generacija ispred kuće - žena kuha ručak u loncu na vatri, a na improviziranoj k...


Iz lonca koji se nalazi u kolicima ulični prodavač sa šeširom na glavi, prolaznicima prodaje hr...


Štand na kotačima u kojem su smješteni lonci s hranom koja se prodaje...


Prostorija u kući ograđena drvenim štapovima - pod od dasaka, peć u kutu kraj koje se nalaze lo...


Mjesto za pripremu hrane - kuhanje u loncima i na vatri koja se pali na kamenu...


Muškarac s cigaretom u rukama sjedi na kamenu i kuha hranu u kamenom loncu...


Kuhanje hrane u loncima na kotlima na tržnici ...


Lonac na kojem piše tisuća i agrarna reforma izložak u muzeju...


Trg okružen kuglama i biljkama posađenim u plastične lonce...