our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Zelena površina galerija slikaAutomobil Buba parkirani kraj ceste na zelenoj površini - prizor koji se može vidjeti na cestama ...


Blato na ulici i krava koja pase na zelenoj površini uz kuću...


Panorama iz zraka - zelena površina ograđena ogradom i raskršće prometnica, uz ceste sagrađene...


Goveda pasu na zelenoj površini uz neasfaltiranu cestu, dio livade pod vodom...


Uređena zelena površina ispred kuće sagarađene od blata i prekrivene limenim krovom...