our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Ulični prodavač galerija slikaKupnja hrane na ulici od uličnih prodavača - hrana se nalazi u velikoj posudi u drvenim kolicima...


Bijela tabla iza kamioneta govori da se u blizini nalazi škola, kupovanje hrane na ulici od uličn...


Iz lonca koji se nalazi u kolicima ulični prodavač sa šeširom na glavi, prolaznicima prodaje hr...