our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Ateneo Peninsular stara biskupska palača u prošlosti je bila rezidencija biskupa Yucatana - na južnoj strani spojena sa katedralom

Ateneo Peninsular stara biskupska palača u prošlosti je bila rezidencija biskupa Yucatana - na južnoj strani spojena sa katedralom. Merida ima utjecaj kulture Maja, ali se osjeća i francuski, britanski te u manjoj mjeri nizozemske utjecaj.

Regija Yucatan
Država Meksiko
Autor Kresimir Kovac