our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Katedrala se sastoji od tri broda, ima kapelu i sakristiju - izgrađena u renesansnom stilu

Katerdala u Meridi nalazi se na glavnom gradskom trgu Plaza Grande sastoji se od tri broda, jedan središnji i dva bočna. Ima tri kapele i sakristiju. Izvorno je katedrala imala pet kapelica, ali su srušene. Katedrala je izgrađena u renesansnom stilu. Središte je nadbiskupije u Yucatanu i posvećena je San Ildefonso.

Regija Yucatan
Država Meksiko
Autor Kresimir Kovac