our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kablovi galerija slikaCentar grada okupljaju se turisti i prolaznici - šarene fasade, neobični balkoni i stupovi kablov...


Neasfaltirana cesta vodi u unutrašnjost sela - kuće sakrivene krošnjama drveća...


Drvene kuće uz cestu, mnogo kablova u zraku kojima su kuće povezane sa strujom...


Znak za pješačku rampu koja se nalazi u blizini, uz cestu mnogo drvenih stupova sa kablovima za s...


Pogled na ulicu iz autobusa, zemljana ulica i kuće uz cestu ispremrežene kablovima za struju...


Drveni stupovi i kablovi za struju isprepleteni sa oba dvije strane ceste...


Automobili, motori, bicikli i pješaci na cesti, kuće povezane isprepletenim kablovima za struju...