our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Konji galerija fotografijaBijele kočije i konji sa šarenim vrpcama poredane uz cestu - zanimljiva atrakcija...


Dva konja na ispaši na livadi koja je ograđena žicom kako konji ne bi pobjegli u šumu...


Konji i goveda na livadi na ispaši, livada je zatvorena ogradom kako životinje ne bi mogle pobje...


Konji trče po livadi koja je ograđena žicom kako životinje ne bi mogle pobjeći...


Konji na livadi, livada ograđena žicom kako konji ne bi pobjegli...


Konji na ispaši na proplanku, ruralno stanovništvo živi od poljoprivrede i onoga što sami proiz...


Livada i šuma, proplanak mjesto gdje goveda i konji odlaze na ispašu...


Konji u trku, nakon ispaše konji su se rastrčali po livadi...


Tri konja ispod drveta na propolanku, okruženi su šumama i brežuljcima...


Konji pušteni na livadu na ispašu, to je područje koje živi od poljoprivrede...


Bijela, smeđa, šarena goveda zajedno s konjima na livadi na ispaši...


Fotografija prikazuje konje na livadi, drvo nasred livade ispod koje su se smjestili konji...