our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page

Komunizam u Kirgistanu - što je ostalo od SSSR-a?

      Krešimir Kovač | Foto priče

Crno-bijela povijesna tumačenja Slavka Goldsteina, političke analize Žarka Puhovskog, pa i nostalgije The Beat Fleata - sve to možete naći u crno-bijelim prikazima stvarnosti ovih umjetnina iz doba komunizma. Narodni ustanak protiv fašizma? Zemlja seljaka na brdovitom Balkanu gdje hodže, popovi i fratri zavode narod? Ne, Kirgistan, zemlja nomada u središtu Azije. A sve ostalo, kompletna indoktrinacija i priče o ustancima i zlim popovima - sve je isto.