our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page

Čista klaustrofobija - prolaz kroz jedan od najopasnijih tunela na svijetu

      Krešimir Kovač | Foto priče

Ovako izgleda prolaz kroz tunel koji spaja sjever i jug Tadžikistana. Iako duži od pet kilometara, tunel je vrlo slabo osvijetljen, a u pojedinim dijelovima i potpuno poplavljen. Prepun je dubokih rupa u kojima manji auti mogu zaglaviti, odlomljenih stijena i nepredviđenih prepreka kao što su ogromni pokretni ventilatori koji su potpuno neosvjetljeni. Ljudima koji imalo pate od klaustrofobije preporučuje se prije prolaska tunela uzeti lijekove... Tunel je poklon Irana Tadžikistanu. U muzeju u Khojandu smo pronašli fotografije njegovog otvaranja.