our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page

Procijenite - je li ovaj mistični zaboravljeni grad na Putu svile doista najljepši na svijetu?

      Krešimir Kovač | Foto priče

Ovo su slike koje smo snimili u Bukhari. Daleki grad izgubljen u pustinjama Srednje Azije, danas na teritoriju Uzbekistana, oduvijek je simbol mističnog, tajnovitog istoka. Je li doista najljepši na svijetu?