our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page

Jednostavan život u sjeni spomenika svjetskog ranga

      Krešimir Kovač | Foto priče

Život u sjeni spomenika svjetskog ranga - tako bismo mogli opisati svakodnevicu stanovnika Buchare u Uzbekistanu. Slike prikazuju naizgled obične prizore - ljude u razgovoru i druženju, svadbene običaje, igru djece... Međutim, slike ne otkrivaju da se, primjerice, djeca igraju u podnožju minareta koji je oduševio čak i nemilosrdnog Džingis-kana prije gotovo tisuću godina!