Procijenite - je li ovaj mistični zaboravljeni grad na Putu svile doista najljepši na svijetu?

Ovo su slike koje smo snimili u Bukhari. Daleki grad izgubljen u pustinjama Srednje Azije, danas na teritoriju Uzbekistana, oduvijek je simbol mističnog, tajnovitog istoka. Je li doista najljepši na svijetu?

top