our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Visoko drvo banane uz cestu na kojem se nalazi busen zelenih banana

Visoko drvo banane uz cestu na kojem se nalazi busen zelenih banana. Ljudi na selu žive u tradicionalnim malim kolibama kružnog tlocrta.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac