our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Mala siromašna kuća uz cestu sagrađena od drvenih dasaka i rublje koje se suši kraj kuće

Mala siromašna kuća uz cestu sagrađena od drvenih dasaka i rublje koje se suši kraj kuće. Kuće u kojima ljudi žive su većinom male limene ili drvene nastambe. Postoje i kuće od cigle ili drva sa sitnim prozorima. Krovovi su prekriveni limom, crijepom ili slamom.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac