our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Fotografija svoda u džamiji - Nacionalna džamija dominira nad centrom grada

Fotografija svoda u džamiji - Nacionalna džamija dominira nad centrom grada . Uganda je zemlja u kojoj prevladavaju rimokatolici, zatim protestanti i sunitski muslimani.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac