our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Štand na cesti - hlače izložene na žici i tačke sa namirnicama

Štand na cesti - hlače izložene na žici i tačke sa namirnicama. Uganda je predsjednička republika, površine 241 548 km2. Novčana jednici je ugandski šiling.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac