our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Mol na jezeru Victoria - učenici i učitelji stoje na molu i gledaju prema jezeru

Mol na jezeru Victoria - učenici i učitelji stoje na molu i gledaju prema jezeru. Jezero Victoria je relativno plitko, najveće dubine do 82 metra.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac