our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Mještani hodaju po neasfaltiranoj ulici uz koju je posađena zelena živica

Mještani hodaju po neasfaltiranoj ulici uz koju je posađena zelena živica. Ljudi na selu žive u tradicionalnim malim kolibama kružnog tlocrta.

Regija Central Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac