our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dječaci gledaju fotografije na fotoaparatu koje su nastale u njihovom selu

Dječaci gledaju fotografije na fotoaparatu koje su nastale u njihovom selu. Pigmejci su ljudi izrazito patuljasta rasta, prosječna visina žena je 137 cm, a muškaraca 145 cm.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac