our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dječak radoznalo promatra ruksak koji nosi putnik na leđima

Dječak radoznalo promatra ruksak koji nosi putnik na leđima. Ljudi na selu žive u tradicionalnim malim kolibama kružnog tlocrta.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac