our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Vesela djeca igraju se na blatnoj zemlji kraj kuće

Vesela djeca igraju se na blatnoj zemlji kraj kuće. Ljudi na selu žive u tradicionalnim malim kolibama kružnog tlocrta.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac