our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Koliba od blata i slame, odjeća razbacana po granama i smeće ispred ulaza u kolibu

Koliba od blata i slame, odjeća razbacana po granama i smeće ispred ulaza u kolibu. Pigmejci su ljudi izrazito patuljasta rasta, prosječna visina žena je 137 cm, a muškaraca 145 cm.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac