our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dječak stoji na pragu kuće od blata i slame u kojoj je pod od zemlje

Dječak stoji na pragu kuće od blata i slame u kojoj je pod od zemlje . Ljudi na selu žive u tradicionalnim malim kolibama kružnog tlocrta.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac