our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dječak na ulazu u obiteljsku kućicu sagrađenu od blata, drva i slame

Dječak na ulazu u obiteljsku kućicu sagrađenu od blata, drva i slame . Pigmejci su ljudi izrazito patuljasta rasta, prosječna visina žena je 137 cm, a muškaraca 145 cm.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac