our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Fotografija prikazuje bosog dječaka kako se igra sa gumom od kotača

Fotografija prikazuje bosog dječaka kako se igra sa gumom od kotača. Pigmejci su ljudi izrazito patuljasta rasta, prosječna visina žena je 137 cm, a muškaraca 145 cm.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac