our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Fotografija prikazuje dječaka kako na leđima nosi malo dijete

Fotografija prikazuje dječaka kako na leđima nosi malo dijete. Pigmejci, maleni ljudi, pripadaju skupinama Bambuti (Mbuti) i Batwa ili Twa, ljudi su kamenog doba, koji žive od lova sakriveni duboko u džungli.

Regija Jugozapadna Uganda
Država Uganda
Autor Kresimir Kovac